Държавна Опера - Пловдив
Форум
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Браншово споразумение (2009)

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Държавна Опера - Пловдив Форуми -> Клюкарник
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
PetrachoРегистриран на: 06 Дек 2004
Мнения: 235

МнениеПуснато на: 20 Октомври 2009 11:09    Заглавие: Браншово споразумение (2009) Отговорете с цитат

СПОРАЗУМЕНИЕ В БРАНША (КТДБ) „МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО"

Днес, 20.07.2009г., в Министерството на културата се подписа настоящия договор между
Министерството на културата, представлявано от Министъра на културата проф. Стефан Данаилов,
Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), представлявана от г-н Явор Димитров,
Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД), асоцииран член към КНСБ, представляван от проф. Жени Захариева,
Федерация „Култура" към КТ „Подкрепа", представлявана от г-н Илия Генов -председател.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този договор се сключва на основание Чл. 51 от Кодекса на труда и разпростира прилагането си във всички културни институти от бранша „Музикално и танцово изкуство" и при условията на действащата нормативна уредба в Европейското законодателство и се разпростира само върху членовете на синдикалните организации, подписали настоящото споразумение.
Чл. 2. (1) Страните признават легитимността си на представителни организации в бранша при водене на преговорите и подписването на настоящия договор и правото на своите членове да сключват колективни трудови договори в културните институти на основата на този КТДБ.
(2) Страните по договора приемат да спазват принципа на равнопоставеност при изпълнение на постигнатите договорености.

II. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Предмет на договора са въпросите на трудовите правоотношения, осигурителните отношения и трудовата заетост в бранша „Музикално и танцово изкуство", които не са уредени с повелителните разпоредби на Закона.
Чл. 4. Всички културни институти от бранша „Музикално и танцово изкуство" в договора се наричат „институти", работещите в тях „служители", а ръководителите им „работодатели".
Чл. 5. Целта на постигнатите договорености е да бъдат сключени и колективни трудови договори със синдикалните организации по места в отделните културни институти в срок до 5 (пет) месеца от подписването на настоящия договор. С подписването на новите КТД по места да бъдат изработени, приети и връчени актуализирани длъжностни характеристики, отговарящи на новия класификатор, както и по реда на Чл. 37 от КТ да бъдат изработени или актуализирани Правилници за вътрешния трудов ред.
Чл. 6. Настоящият колективен трудов договор представлява задължителна минимална база при договаряне и подписване на колективните трудови договори на ниво културен институт на общинско и държавно финансиране.
Чл. 7. При изтичане срока на договора на директорите на съответните държавни музикални институти се обявяват своевременно конкурси. В състава на комисиите за избор следва да бъде включен и по един представител на синдикатите -страни по договора - и БАРОК.
Чл. 7.1. Представители на синдикатите и БАРОК следва да участват при изработване на Наредбата за конкурсите за директори, критериите за провеждането на конкурсите, както и механизма за атестиране по време на мандата.
Чл. 7.2. Длъжността директор не може да се съвместява по основното трудово правоотношение с друга творческа длъжност в същия институт.
Чл. 7.3. След спечелване на конкурс за заемане на длъжността назначеният директор запознава колектива с концепцията си в срок до 1 (един) месец от назначаването му.

III. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 8. Министерството на културата, БАРОК се задължават:
1. Да предоставят на страните по КТДБ необходимата информация за разпределението на бюджета на институтите от бранша;
2. Да информират предварително страните по договора за всички структурни промени в институтите в бранша.
Чл. 9.1. При сключването на КТД в отделните институти работодателят се задължава да предоставя на страните по договора проект на репертоарния план за всеки сезон, определящ трудовата заетост. В общинските структури при сключването на КТД институтите да предоставят на своя работодател проект на репертоарния план за всеки сезон.
Чл. 9.2. Работодателят да уведомява страните по договора за промени в годишните репертоарни планове, които имат отношение към трудовата заетост.
Чл. 9.3. Работодателят да осигурява работа съгласно подписаните индивидуални трудови договори.
Чл. 9.4. При съкращение в щата или намаляване обема на работа работодателите се задължават след предварително информиране и консултиране със синдикалните организации да предприемат съответните процедури по съкращения, като предоставят писмено аргументите си за:
1. причините за необходимостта от съкращения;
2. принципите, критериите и механизмите за извършване на подбора и съкращението;
3. възможностите за пренасочване и преквалификация на служителите.
Чл. 9.5. При съкращение в щата или намаляване обема на работа
работодателите могат да уволнят работник или служител, синдикален член, след предварително съгласие на съответния синдикален орган в културния институт.
Чл. 10. Срочните трудови договори със служителите от художественотворческия персонал се сключват с едно и също лице за не повече от 2 пъти при стриктно спазване на нормативната уредба.

IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 11. (1) След финансовото осигуряване на разходите, които са приоритетни съгласно законодателството, работодателите са длъжни да заплащат:
1. месечен наем за ползване на собствени музикални инструменти в случай, че работодателят не може да осигури необходимия инструмент, в размер до 10 (десет) % от минималната работна заплата за страната за ефективно изработено време (средствата не са за ремонт на инструментите);
2. необходимите пособия за ремонт (струни, косми за лък, стройки, платъци, колофон, палци, масла, макияж, демакияж и др.) по предварителна заявка и договореност;
3. средствата за ремонт (при доказана необходимост от такъв) на личните инструменти, в рамките на трудовата заетост, са за сметка на работодателя.
4. В рамките на осигурения бюджет в КТД работодателите и синдикатите да договорят сключването и обхвата на договор със застрахователна компания за своите служители.
5. Всички институти от бранша да имат сключени договори с регистрирани Служби по трудова медицина, които системно да контролират условията на труд, осветеност, запрашеност, влажност, температура, акустика, трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
6. В КТД по места работодателите и синдикатите съвместно да определят вида и начина за осъществяване на прегледи при отоларинголог-фониатър, пулмолог и травматолог за членовете на колективите, като организират и съдействат за сключване на договор за допълнително здравно осигуряване.
7. За избягване на ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести при организиране на работата се използват подходящи средства и оборудване. В случаите, когато ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести не може да се избегне, страните предприемат организационни мерки и се използват подходящи средства за намаляване увреждането на здравето и риска от злополуки на работещите лица.
8.(1) При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица.
(2) Разходите по ал. 1, т. 2 и 3 се доказват с документи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 и 3 не могат да се осигуряват от средствата за работната заплата.
(4) В рамките на настоящото споразумение да бъде гарантирано осигуряване на сценично и репетиционно облекло и поддръжката му, като условията за неговото ползване се договарят по места в КТД.
(5) Министерството на културата, БАРОК, и Синдикатите поемат ангажимент да съдействат за осигуряване на финансирането и трудовото договаряне на културните институти на държавно и общинско ниво.
(6) Министерството на културата, БАРОК и общините поемат ангажимент да съдействат за изработването на достатъчно ефективни механизми, които да регламентират и гарантират всички дължими вземания и процент отчисления на изпълнителите от техните ползватели - в ефир и по кабел, в т. ч. и от техните работодатели.
(7) Средствата по предходните ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 4 се обсъждат между работодателя и синдикатите в съответния културен институт и се залагат при изработването на проектобюджета за съответната календарна година.
Чл. 12. (1) За провеждане на нормална дейност в институтите от бранша Министерството на културата, БАРОК и Синдикатите се задължават:
1. да отстояват пред Министерски съвет и общинските съвети отпускането на целеви средства за поддръжка на държавната и общинската материално-техническа база и обновяване на инструментариума, както и оптимално необходимата численост на всеки културен институт и всеки творчески, технически състав поотделно;
2. да гарантират поемането на разходите за транспортно обслужване на служители, живеещи извън седалището на института, в който работят, съгласно Кодекса на труда;
3. да бъдат поставяни пред синдикатите на обсъждане всички предложения за ангажименти, както и договори, сключени между работодателите и външни организации, касаещи труда и ангажирането на колективите след гарантиране на условията на труд, заплащането на командировъчни съгласно Наредбите за командировките в страната и чужбина и актуалното им числено измерение за всеки участник според нормативните документи.
4. Министерството на културата, БАРОК и общините да обединят усилията си и да предприемат действия за прилагането на европейски стандарти и практики за финансиране на културните институти, менажирането, продуцирането и реализирането на културните продукти.
5. Министерството на културата се задължава да обсъди предложение на БАРОК и Синдикатите за предприемане на необходимите мерки и действия в рамките на сроковете на настоящия договор за промяна в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране на музикантите - инструменталисти и певци, както и на балетистите и танцьорите.
6. Създаване на постоянно действаща национална Комисия за категоризиране на длъжностите и институтите, която на базата на единни художествено-творчески критерии да осигурява условия за утвърждаване на професионализма.
7. Да се изработят ясни и точни критерии, по които ще се оценяват музикалните институти. Те следва да бъдат подчинени на няколко основни принципа, свързани с осъществяване на целите на културната политика, а именно:
приближаване към стандартите на европейските културни институти;
повишаване на социалната и творческа ефективност в самите институти;
разширяване на социалния обхват на културната дейност;
активизиране на диалога с регионите, с общините и с други културни и образователни институти, с неправителствени организации за реализиране на съвместни програми и проекти и постигане на общи цели;
увеличаване и усъвършенстване на реализирането на българска музикална култура в Европейския съюз - условия, договорни отношения, реклама, критерии за качество на експортната продукция;
организиране на работния и творческия процес - охранни норми, индивидуални договори, система на заплащане, свободни и щатни артисти;
публична реклама, маркетинг за репертоара, съвременни технически средства, поддържане интереса на публиката;
образователни и познавателни програми в дейността на музикалните институти;
издигане ролята на социалния диалог, актуализиране на взаимоотношенията работодател - работник. За целта ще бъде сформирана комисия от специалисти в съответните жанрове;
8. Министерството на културата и БАРОК след съгласуване със Синдикатите да изработят и приложат защитен механизъм на възнагражденията на изпълнителите в бранша „Музикално и танцово изкуство" за страната и чужбина.
9. Министерството на културата, БАРОК след съгласуване със Синдикатите да изработят и приложат по отношение на изпълнителите задължителни охранни норми за условия на труд и численост за гарантиране дейността на културните институти.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 се подава своевременно в Министерството на културата и в централите на страните по договора.

V. РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 13. (1). Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити и общинските ръководства утвърждават разходите за заплати на своите структури и институти.
(2) Размерът на средните работни заплати за отделните категории персонал се договарят с колективни трудови договори в институтите в зависимост от характера, сложността и отговорността на възложената работа, като началните заплати за отделните категории персонал не могат да бъдат по-ниски от тези, действащи в Бранша.
(3) Формирането на индивидуалните брутни месечни трудови възнаграждения на работниците и служителите се извършва съгласно постановленията за работната заплата в бюджетните организации и дейности чрез показатели и нормативи, утвърдени с Вътрешните правила за работната заплата в отделните институти.
Чл. 14. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да не е по-малко от 1 % от индивидуалната месечна работна заплата по трудов договор за всяка година трудов стаж, като може да се договаря в по-голям размер с Колективния трудов договор в отделния институт.
Чл. 15. За по-висока лична квалификация на лице с научна степен, свързана с изпълняваната работа, се заплаща допълнително месечно възнаграждение, което се договаря в индивидуалния трудов договор в размер не по-малък от:
1. за „доктор"-45 лв.;
2. за „доктор на науките" - 80 лв.
Чл.16. Икономията от разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на парични и/или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба, съгласувани със синдикатите.
Чл. 17.1. Министерството на културата и общините осигуряват за служителите в културните институти в областта на музикалното и танцовото изкуство във връзка с 24 май - Празник на българската просвета и култура и славянската писменост - да бъдат стимулирани с еднократно възнаграждение в размер не по-малък от 50% от минималната работна заплата за страната извън получените от тях месечни трудови възнаграждения.
Чл. 17.2. За работа при официални празници, почивни дни и други обществени мероприятия се заплаща възнаграждение за положения труд съгласно Кодекса на труда.
Чл. 18. С колективни трудови договори, сключени между отделните институти и синдикалните организации, могат да се договарят по-високи размери на обезщетенията при пенсиониране, при съкращение в щата или намаляване обема на работа и престой, при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя.

VI. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 19. Страните се споразумяха по отношение на работното време в институтите следното:
1. Всеки служител от художествено-творческия състав има право на гарантиран труд за пълно работно време - 8 часа, в т. ч. репетиционно време, самоподготовка, концерт-спектакъл.
2. Продължителността, разпределението на работното време, седмичният график, графиците за работа на смени, времето на разположение на почивките и др. се уреждат с Правилника за вътрешния трудов ред. Работодателят задължително поканва синдикатите при подготовката на проекта за ПТВР.
Чл. 20. Всеки служител има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е задължително неделя. На всеки служител се осигуряват най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.
Чл. 21. Страните се договарят с оглед на полагания специфичен труд от работниците и служителите за следните размери на платения годишен отпуск:
1. за художествено-творческия персонал - 42 дни;
2. за художествено-техническия персонал - 32 дни.
Чл. 22. Работодателите утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск до 31 май на текущата календарна година.
Чл. 23. За осъществяване на синдикална дейност на нещатните синдикални членове работодателят осигурява платен отпуск, както следва:
1. за ръководствата на национално равнище (федерация и синдикат) - платен отпуск не по-малко от 8 работни дни за една календарна година;
2. за ръководствата на регионално ниво и за членове на синдикалните ръководства по месторабота - платен отпуск не по-малко от 5 работни дни за една календарна година;
3. за участие в конференции, кръгли маси, семинари и др. прояви с обществено
значение работодателят осигурява платен служебен отпуск на членове на
синдикалните секции, не по-малко от 2 работни дни за една календарна година.

VII. СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 24.1. Директорите на музикалните институти на общинско и държавно финансиране да осигурят механизми, разрешени от Закона, да развиват дейности, с които да дофинансират заплащането на труда на художествено-творческия персонал и администрацията, както и дейността на института при необходимост.
Чл. 24.2. Общото събрание на служителите решава начина за изразходване на средствата от СБКО, а синдикатите - страни по договора - контролират изпълнението на решението на Общото събрание.
Чл. 25.1. Работодателят осигурява средствата за фонд СБКО, както в рамките на утвърдения бюджет за годината, така и от други източници в размер, договорен от КТД по места до 3 (три) %.
Чл. 25.2. Министерството на културата, БАРОК, и Синдикатите съдействат за осигуряване на жилищен фонд за нуждите на музикалните институти срещу заплащане на съответен наем.

VIII. РЕШАВАНЕ НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Чл. 26. При възникване на спорове по настоящия договор страните се задължават да ги уреждат по законовия ред.
Чл. 27. Страните приемат колективните трудови спорове, възникнали в институтите от бранша, да се разрешават чрез:
1. преговори между страните по колективните трудови договори, сключени по места;
2. преговори между страните по колективните трудови договори с участието на националните синдикални структури - страни по договора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Договореностите в настоящия КТДБ по обхват и стойности са минимални условия за договаряне между работодателите и синдикатите в институтите.
Чл. 29. В случай, че в действащите колективни трудови договори в институтите има клаузи, които са с по-малки стойности от тези в този КТДБ, се прилага настоящия КТДБ до подписването на нов колективен трудов договор в института. Постигнатите по-добри договорености в колективните трудови договори в институтите преди подписването на този КТДБ остават в сила.
Чл. 30. Страните се задължават да запознаят своите структури със съдържанието на КТДБ не по-късно от 15 дни след неговото подписване.
Чл. 31. Измененията и допълненията на този КТДБ се извършват след преговори и сключване на допълнителни писмени споразумения. Преговорите трябва да започнат в 7-дневен срок след постъпване на искане от една от страните.
Чл. 32. При промени в законодателството, касаещи договора, страните се задължават да проведат преговори в 7-дневен срок и оформят постигнатите договорености в анекс, който е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 33. Настоящото споразумение се подписва в 5 (пет) екземпляра, от които 4 - за всяка страна поотделно и 1 - за вписване в Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда" и влиза в сила от деня на неговото подписване и регистрация в Министерство на труда и социалната политика и е валидно за срок до 2 (две) години.Документът може да бъде изтеглен от официалния сайт на СБМТД [1.01MB]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Държавна Опера - Пловдив Форуми -> Клюкарник Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group
Оперно-филхармонично друвество - Пловдив