Държавна Опера - Пловдив
Форум
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Колективен трудов договор (2006)

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Държавна Опера - Пловдив Форуми -> Клюкарник
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
PetrachoРегистриран на: 06 Дек 2004
Мнения: 235

МнениеПуснато на: 21 Януари 2007 11:53    Заглавие: Колективен трудов договор (2006) Отговорете с цитат

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР


Днес ............. 2006г. между Директора на "ОФД" - Пловдив ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, наричан по-нататък РАБОТОДАТЕЛ, от една страна и от друга:
1. СО към КТ "Подкрепа", представлявана от Антон Петков - председател
2. СО /артист-солисти/ СБМТД, представлявана от Орлин Павлов - председател
3. СО /оркестър, хор, балет/ СБМТД, представлявана от Недялка Нейчева - председател, наричани по-нататък "СИНДИКАТИ", се сключи настоящия договор за следното:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Работодателят и синдикатите се съгласяват чрез този колективен трудов договор /КТД/ да се уредят трудовите и осигурителни отношения в "ОФД"-Пловдив, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и всичики въпроси, свързани с тези отношения, като насочва своите усилия към съгласуване на интересите си, добронаверено уреждане на възникналите въпроси и спорове и предотвратяването на трудовите конфликти.
2. Този КТД има за цел да осигури ефективна и действителна защита на интересите на работещите и на института като цяло, консолидирайки усилията на работодателя и синдикатите в тази посока.
3. Страните по колективното договаряне са равноправни и равнопоставени.
4. Основанията за сключване на този КТД са: КТ, постигнатите договорености на национално, отраслово и браншово равнище и изразено желание на синдикатите.
5. Настоящият КТД е разработен в съответствие с КТ и браншовото споразумение от 15.03.2006г.
6. Договореностите в настоящия договор имат действие по отношение на синдикалните членове.
7. Този КТД обхваща договореностите между работодател и синдикати по следните въпроси:
· Взаимоотношения между страните
· Трудова заетост по основното трудово правоотношение
· Условия на труд
· Работно време, почивки и отпуски
· Работна заплата
· Социално битово и културно обслужване /СБКО/
· Условия за синдикална дейност
· Заключителни разпоредби

ІІ.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

8. Синдикатите поемат задължението да не се намесват в работата на работодателя при осъществяване на правомощията му, произтичащи от закона, устройствения правилник, този КТД и браншовото споразумение.
9. Синдикатите свободно осъществяват своята дейносту като работодателят не се намесва под каквато и да е форма в неговата работа, както и да създава пречки и ограничения за членуване на работниците и служителите в него.
10. Работодателят и синдикатите разработват съвместно всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения.
11. Работодателят е длъжне да предостави на синдикалните ръководители своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансово състояние, която е от значение за сключване на КТД. Предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, може да бъде отказана.
12. Работодателят се задължава да запознава предварително артистичния състав по подходящ начин с договорите за задгранични турнета.
13. Отделните членове на трудовия колектив си запазват правото да откажат участие в задграничните турнета по здравословни или лични причини.
14. Работодателят се задължава да спазва разпоредбите на глава ІХ от Закона за авторското право и спорните му права /ЗАПСП/.
15. Работодателят има право да кани на дирекционни съвети представители на съответното звено /оркестър или хор/, при обсъждане на дейността му.
16. Синдикатът поема задължението да не защитава работници и служители, членове на синдикалното дружество, които не са спазили трудовата дисциплина /нарушения на Правилника за вътрешния трудов ред, системни закъснения, неизпълнение на добро професионално ниво но поставените задачи/ и от това е произлязла щета.
17. Работодателят и синдикатите да уреждат възникнали колективни трудови спорове въз основа на КТ, Правилника за вътрешен ред и на Колективния трудов договор.

ІІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

18. Трудовите договори в ОФД се сключват и изпълняват при спазване на задължителните разпоредби, Правилникът за вътрешен ред и постигнатите договорености.
19. При съкращение в щата или намаляване обема на работа, работодателят се задължава, след предварително съгласуване със синдикалните организации, да предприеме съответните процедури по съкращение, като обясни:
- причините от необходимостта от съкращение
- принципите, критериите и механизмите за извършване на подбора и съкращенията
- възможностите за пренасочване и преквалификация на служителите
20. Специалните изисквания за изпълнение на длъжността /длъжностна характеристика/ ще се вписват в трудовия договор като специални допълнителни условия, с които работникът ще се запознава при подписване на трудовия договор или в последващите допълнителни споразумения към договора.
21. Всеки водач на група, ръководител хор, балет, технически служби следва да бъде уведомяван предварително при кадрови промени в звеното му.

ІV. РАБОТНА ЗАПЛАТА,
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


22. /1/Началната месечна работна заплата се определя от притежаваната квалификация и образование, необходими за заемане на длъжността, съобразени с Вътрешните правила за работна заплата.
/2/Вътрешните правила за работна заплата се разработват, изменят и допълват с участието на синдикатите, страна по договора.
23. Размерът на началните работна заплати за отделните категории персонал са различни в зависимост от характера, сложността и отговорността на възложената работа.
24. Изплащането на индексациите към работните заплати да става едновременно за всички работещи, като се гарантира за всеки служител не по-малко от 30% от определената индексация за института.
25. Страните се споразумяват, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа да не е по-малко от 0,7 от индивидуалната месечна работна заплата по трудов договор за всяка година трудов стаж.
26. На работници, на които предстои пенсиониране да бъдат определяни максимално високи заплати с оглед на длъжността им, с цел повишаване размера на бъдещата пенсия.
27. /1/ При постигнати положителни финансови резултати работниците и служителите да бъдат премирани за Коледните и Великденските празници с допълнително възнаграждение според финансовите възможностите.
/2/ Конкретният размер на възнаграждението се определя съгласувано със синдикатите, страна по договора, в зависимост от личния принос на всеки работник или служител.

V. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

28. Страните се споразумяха, че нормалната продължителност на работното време е 8 часа на ден, при 5-дневна работна седмица /работодателят включва в това време и самоподготовката на художествено-творческия състав/.
29. Работодателят оповестява на състава:
- програмата за половин сезон напред - в началото на периода
- програмата за месеца - до 25 число на предходния месец
- програмата за седмицата да се обявява три дни предварително, със съответните часове за начало и край, с изключение на предгенералната и генерална репетиция, за които се обявява само начален час
30. В дни със спектакли, или концерти, ако има репетиция да не е повече от два часа. В дни с двойни репетиции едната да е с трайност три часа, а другата - два часа.
31. По време на репетиции, паузите се правят на един час.
32. Работодателят си запазва правото при нужда да променя предварителната програма, като своевременно уведоми състава за това.
33. Всеки служител има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които един е задължително неделя. На всеки служител се осигуряват най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.
34. По производствени причини, определени във всеки конкретен случай, работодателят може да въвежда удължено работно време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други само след предварителни консултации с ръководствата на синдикалните организации, страна по договора.
35. При намаляване на обема на работа работодателят може едностранно да установи непълно работно време за период не повече от три месеца в една календарна година след предварително съгласуване със синдикатите, страна по договора.
36. Страните се договарят за следните размери на платения годишен отпуск:
- за художествено - творчески персонал - 42 работни дни
- заместник директор - 36 работни дни
- главен счетоводител - 30 работни дни
- за технически персонал - 32 работни дни
- административен персонал - 24 работни дни
37. Работодателят утвърждава график за ползване на пратения годишен отпуск до 30 май на текущата календарна година.
38. Работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.
39. Извънреден труд се полага след постигнато съгласие между страните по този КТД.

VІ. УСЛОВИЯ НА ТРУД

40. Работодателят се задължава да осигури безопасни и здравословни условия на труд:
- прегледен /четивен/ нотен материал
- хигиенични помещения за репетиции и почивки в оперната сграда
- автобусите, които се наемат за турнета да са с изправна климатична система
41. Работодателят осигурява технически персонал за обслужване на творческите колективи / гардеробиер, перукер и др./
42. Съгласно чл.9 от браншовото споразумение от 15.03.2006г. работодателят осигурява финансови средства и заплащането на:
- наем за ползване на собствени музикални инструменти в размер на 10% от минималната месечна работна заплата за страната без времето на платени и неплатени отпуски
- необходимите пособия за работа /струни, косми за лък, стройки, платъци, колофон, палци, масла, макияж, демакияж и др./ по предварителна заявка и договореност, но не по-малко от един комплект за година на служител
- средства за ремонт /при доказана необходимост от такъв/ на наетите инструменти в размер до три минимални работни заплати за година за всеки нает инструмент, повреден по време на работа
- обслужването на работниците и служителите на основание сключени договори със служби по трудова медицина
- при наличие на финансова възможност, за поддръжка на сценично облекло ежемесечно могат да се начисляват 5% от минималната работна заплата

VІІ. СОЦИАЛНО - БИТОВО И КУЛТУРНО ПОДПОМАГАНЕ


43. Работодателят осигурява ежемесечно средствата за фонд СБКО в размер не по-малко от 3% от фонд работна заплата съгласно закона за бюджета.
44. Общото събрание на служителите решава начина на изразходване на средствата от СБКО, а синдикатите - страни по договора, контролират изпълнението на решението на Общото събрание.
45. При продължително боледуване на работник или служител, работодателят по предложение на синдикатите и в рамките на финансовите възможности отпуска помощ до три минимални работни заплати.
46. Работодателят да осигурява при възможност билети с намаление на членовете на синдикатите за продукциите на ОФД.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

47. Работодателят осигурява платен служебен отпуск за извършване на синдикална дейност и условията по чл.159 от КТ, както следва:
- за ръководствата на национално равнище - не по-малко от осем работни дни за календарна година
- за ръководствата на регионално равнище - не по-малко от пет работни дни за календарна година
- за членове на синдикалните ръководства по месторабота - не по-малко от три работни дни за календарна година
48. Работодателят осигурява безвъзмездно на синдикатите - телефон, размножителна техника и необходимите материали.

ІХ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЬЕДИНЯВАНЕ КЪМ КТД

49. Всеки, който не членува в синдиката може да подаде молба за присъединяване към КТД до работодателя или синдикалния председател. Молбата следва да бъде разгледана в едноседмичен срок от момента на подаването й.
50. Условия за присъединяване към КТД е желаещия да внесе сума равна на едногодишния членски внос. Събраните средства от присъединителните вноски се изразходват за социални нужди по решение на страните на КТД.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

51. При възникване на колективни трудови спорове страните се задължават да ги разрешават по законовия ред.
52. При промени в законодателството касаещи настоящия трудов договор, страните се задължават да проведат преговори в 7-дневен срок.
53. Настоящето споразумение влиза в сила от датата на подписването му и срокът на действието му продължава до сключване на нов КТД.
54. Всяка от страните по споразумението има право да поиска писмено изменение и допълнението му. В този случай преговорите следва да започнат в 7-дневен срок от направеното писмено искане.
55. Този КТД се подписва в пет еднообразни екземпляра - по един за работодателя, синдикалните дружества и Инспекцията по труда.


Работодател: /Георги Димитров/

Синдикални организации:
СО към КТ "Подкрепа": /Антон Петков/
СО (артист-солисти) СБМТД: /Орлин Павлов/
СО (оркестър, хор, балет) СБМТД: /Недялка Нейчева/

_________________


Духовната храна не е ядене.
Яденето е най-добрата храна.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Държавна Опера - Пловдив Форуми -> Клюкарник Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group
Оперно-филхармонично друвество - Пловдив